ANUNT SAI SIRA

Societatea de Administrare a Investitiilor SIRA SA anunta ca prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23 Ianuarie 2024 s-a decis :

  • incetarea activitatii in calitate de societate de administrare a investitiilor, respectiv de administrare a O.P.C.V.M. stabilite in Romania sau in alt stat membru
  • incetarea activitatii in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative, respectiv de administrare a portofoliului si administrare a riscului pentru F.I.A.
  • schimbarea obiectului de activitate si a denumirii societatii
  • solicitarea retragerii voluntare a aprobarilor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, respectiv solicitarea retragerii autorizatiei si radierea din Registrul ASF a societatii in calitate de societate de administrare a investitiilor, precum si solicitarea radierii din Registrul ASF in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative inregistrat

Toate aceste hotarari vor fi duse la indeplinire sub conditia obtinerii deciziei de retragerea a aprobarilor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si radierii din Registrul public al ASF.

Orice alte detalii si informatii pot fi obtinute la sediul societatii din Bucuresti, Str. Lainici nr. 44-46, Ap. 4, Sect. 1 , tel. (021) 230.00.78 , email office@sai-sira.ro