ANUNT – SELECTIE AUDIT INTERN

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA anunță începerea procesului de selecție pentru asigurarea funcției de audit intern în cadrul societății.

In vederea depunerii ofertei, sunt necesare a fi îndeplinite următoarele cerințe:

  • Experiența relevantă deținută în vederea exercitării atribuțiilor specifice funcției de audit intern;
  • Experiența în cadrul societăților supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară constituie un avantaj;
  • Deținerea cunoștințelor, competențelor și experienței necesare în conformitate cu prevederile regulamentului nr.1/2019 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  • Buna reputație demonstrată prin, dar fără a se limita la, 1) inexistența de condamnări sau urmăriri penale prevăzute de legislația financiar-bancară, fiscală sau a patrimoniului, 2) inexistența de măsuri sau sancțiuni anterioare sau în curs de desfășurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziții relevante care reglementează activitățile din domeniul financiar-bancar;
  • Inexistența oricăror conflicte de interes așa cum sunt definite în prevederile regulamentului nr.1/2019 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Ofertele se vor transmite către SAI SIRA pe adresa de email office@sai-sira.ro până la finalul zilei de 31 iulie 2022.