Formular contact

SAI SIRA este inregistrata ca operator de date personale cu nr. 9603 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Prin semnarea/depunerea prezentului document subsemnatul confirma urmatoarele: (i) consimt in mod expres si neechivoc la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate distribuitorului si/sau SAI SIRA in scopul verificarii bonitatii financiare si a eligibilitatii si pentru desfasurarea activitatii de administrare a investitiilor, stocarea si transmiterea acestora unor terte parti, pentru folosirea confidentiala, in legatura cu prestarea acestui serviciu, si (ii) am luat la cunostinta despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, referitoare la dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, precum si ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisa adresata SAI SIRA, intocmita in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, si dreptul de a ma adresa justitiei.