Viziune

SAI SIRA isi propune sa devina unul dintre cei mai importanti administratori independenti de fonduri de investii, de pe piata de capital din Romania. Pe viitor, compania intentioneaza sa completeze portofoliul de fonduri, cu o gama variata de produse, diversificate in investitii alternative, cautand sa ofere performante solide.

Echipa si actionari

Informatii referitoare la fondurile proprii, administrarea riscului, precum si alte informatii cu caracter public impuse de legislatie pot fi consultate la sediul societatii.
Structura actionariat :
Persoane fizice romane ( 5 persoane ) – 7,2292%;
Persoane juridice romane ( o persoana ) – 7,9267%;
Persoane juridice nerezidente ( 10 persoane ) – 84,8441%;
Niciunul dintre actionari nu detine o participatie calificata.

Consiliul de Administratie
Adrian Tod-Răileanu – Vicepreședinte
Cătălin Mihai Nichifor – Membru
Directorii societatii
Tania Malureanu – Director General Adjunct
Reprezentant al Compartimentului de Control Intern
Eduard Erdeli

Misiune

Misiunea societatii noastre este de a crea plusvaloare pentru investitori, prin administrarea in mod profesionist a fondurilor de investitii.
Beneficiind de o experienta de peste 20 de ani in administrarea de investitii societatea noastra isi propune sa foloseasca intregul potential dobandit in decursul acestor ani de activitate pentru obtinerea de profit pentru investitori.
De asemea, SIRA pune accent pe perfectionarea in mod continuu utilizand un sistem de management profesionist care are ca scop perfectionarea continua, pentru a tine pasul cu piata de capital interna si internationala, care reprezinta un mediu dinamic, aflat in continua schimbare.
Consideram ca sunt responsabili din punct de vedere al relatiei cu investitorii, oferind o serie de metode de comunicare cat mai eficiente, in vederea informarii investitorilor in cel mai pofesionist mod posibil.

Responsible investment

In vederea aplicarii unui sistem care sa asigure o administrare corecta, eficienta si prudenta bazata pe principiul continuitatii activitatii, societatea noastra a adoptat o serie de politici si proceduri aplicabile la nivel intern, care sa asigure:

  • O structura organizatorica transparenta si adecvata
  • Alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilităţilor
  • Administrarea corespunzatoare a riscurilor
  • Adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern
  • Asigurarea unui sistem eficient de comunciare si de transmitere a informatiilor
  • Aplicarea unor proceduri operationale solide, care sa impiedice divulgarea informatiilor confidentiale
  • Membrii consiliului, conducerea executiva/conducerea superioara, precum si persoanele care detin functii cheie in cadrul societatii detin competenta si experienta profesionala, precum si o buna reputatie si integritate
  • Evitarea conflictului de interese si gestionarea unor posibile situatii in care poate aparea conflictul de interese
  • Angajatii societatii au obligatia respectarii legislatiei in vigoare precum si a politicilor si procedurilor interne aprobate la nivelul societatii