Nota de informare

Nota de informare a investitorilor privind fuziunea prin absorbtie a Fondurilor deschise de investitii OMNITRUST (fond absorbit) si OMNINVEST (fond absorbant) administrate de S.A.I. SIRA S.A.

Fondul deschis de investitii (FDI) OMNITRUST autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. D473/27.02.1996, inscris in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400010, va fuziona prin absorbtie (fond absorbit) cu Fondul deschis de investitii (FDI) OMNINVEST (fond absorbant) autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2433/26.05.2004, inscris in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400015. Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu este suportat de investitori.

Investitorii care doresc să-și răscumpere unitățile de fond deținute în FDI OMNITRUST și FDI OMNINVEST o pot face în condițiile prevăzute în documentele constitutive ale fondurilor până la data de 25.02.2015.

Începând cu data de 26.02.2015 se suspendă operațiunile de subscriere și răscumpărare cu unitățile de fond FDI OMNITRUST și FDI OMNINVEST, cu excepția răscumpărărilor integrale, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

În data fuziunii, respectiv data de 27.02.2015 va fi stabilită rata de conversie a unităților de fond, în funcție de valorile unitare ale activului net ale FDI OMNITRUST și FDI OMNINVEST, calculate de S.A.I. SIRA S.A. și certificate de Banca Comerciala Romana S.A., în calitate de depozitar al Fondului deschis de investiții OMNITRUST (fond absorbit) și al Fondului deschis de investiții OMNINVEST (fond absorbant).

Unitățile de fond corespunzătoare cererilor de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării la FDI OMNITRUST vor fi transformate în unități de fond echivalente FDI OMNINVEST pe baza ratei de conversie ce va sta la baza fuziunii.

Cererile de răscumpărare integrală pentru FDI OMNITRUST depuse între data suspendării emisiunii si rascumpararii unităților de fond și data fuziunii vor fi considerate și vor fi înregistrate ca cereri de răscumpărare pentru FDI OMNINVEST, dupa data fuziunii.

În urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior de investitorii FDI OMNITRUST și FDI OMNINVEST.

Investitorii FDI OMNITRUST vor fi informați cu privire la numărul de unități de fond FDI OMNINVEST deținute după finalizarea procesului de fuziune.

Operatiunile de subscriere si răscumpărare cu unităti de fond FDI OMNINVEST se reiau în data de 02.03.2015. Fondul rezultat în urma fuziunii va fi administrat în conformitate cu politica actuală de investitii a fondului deschis de investitii OMNINVEST. În urma fuziunii prin absorbtie, depozitarul fondului OMNINVEST va rămâne Banca Comercială Română S.A.

Marius Olteanu
Director General
SAI SIRA SA