Procedura subscriere

Puteti subscrie cu numerar sau ordin de plata la sediul nostru in Str. Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap. 4, Sector 1, Bucuresti..

Pentru adeziunea la fonduri, in cazul persoanelor fizice, trebuie prezentata cartea de identitate, atat pentru titular cat si pentru imputerniciti, in cazul in care se doreste adaugarea de imputerniciti. Subscrierile ulterioare pot fi facute fie de titular, fie de imputernicitul sau imputernicitii acestuia in baza cartii de identitate a celui care semneaza cererea de subscriere.

Persoanele juridice care doresc sa subscrie trebuie sa prezinte documentele mentionate pe formularul de actualizare a datelor personale. Pentru subscrierile ulterioare, daca celelalte documente sunt prezente la dosar in forma lor actualizata, nu mai este necesara prezentarea decat a cartii de identitate a imputernicitului care semneaza cererea de subscriere.

Numarul de unitati de fond pe care il veti primi va fi determinat de pretul unitatii de fond din ziua in care banii ajung in contul colector al fondului precum si de suma subscrisa.

Dupa ce semnati cererea de subscriere si, daca este cazul, depuneti banii la casierie, asigurati-va ca un exemplar din cerere a ramas la Dumneavastra impreuna cu chitanta pentru suma depusa.

Extrasul de cont va fi eliberat la cerere in termen de trei zile lucratoare.

Conturile colectoare pentru subscrierea de unitati de fond sunt urmatoarele:

  • IBAN: RO12 RNCB 0067 0048 2043 0293  
    Banca Comerciala Romana

Investitorii persoane juridice trebuie sa completeze si formularul de actualizare a datelor personale.

ATENTIE: SIRA isi rezerva dreptul de a modifica cererile in cazul in care sunt constatate erori in completarea lor.
Cititi cu atentie prospectele fondurilor! Performantele anterioare nu reprezinta garantii pentru realizarile viitoare.